ЗАПАЗЕТЕ ЧАС


Център за медицински педикюр и подология PodoLineОбщи условия


Общи условия

Уважаеми потребители,

Основната цел на тази страница е да Ви запознае с условията за използване на съдържанието в сайта www.podoline.bg.

Това е официалната интернет страница на www.podoline.bg, представлявана от ПодоКеър ООД / PodoCare LTD, ЕИК: 206182088, гр.Варна, ул.Младежка 35, тел.: +359 876 151802.

Съдържание

Съдържанието на тази интернет страница и мобилната версия на сайта www.podoline.bg са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

Отговорност за чуждо съдържание

www.podoline.bg не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите, за да вземем необходимите мерки.

„Бисквитки“

Сайтът www.podoline.bg използва „бисквитки“, за да идентифицира потребителите и техните предпочитания, както и да им помага да изпълняват задачи, без да се налага да въвеждат повторно информация при презареждане от една страница на друга или при посещение на портала по-късно.

Авторско право

Съдържанието на сайта www.podoline.bg може да се използва свободно, освен ако изрично не е посочено, че е обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Следователно използването на текстово съдържание, снимки, видеоматериали и други визуални елементи, намиращи се на страницата, е публично и изисква единствено цитиране.

Промени

Настоящите правила за употреба на страницата на www.podoline.bg подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за това, как са защитени личните Ви данни, които събираме Съгласие за употреба.

Политика за поверителност

Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на „бисквитки“. Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

Тъй като зачитаме правото Ви на защита на лична информация, можете да изберете да не допускате употреба на всички или на някои типове бисквитки. Ако постъпите така обаче, това може да се отрази на ползването на сайта и на услугите, които можем да Ви предложим.

Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват:

Онлайн магазин

Информацията, която постъпва при нас чрез онлайн магазина в сайта се използва само за изпълнение на Вашата индивидуална поръчка.

Google

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес. (https://policies.google.com/privacy)

Facebook

Можете да прегледате декларацията за поверителност на този адрес. (https://www.facebook.com/privacy/explanation)

Форма за контакти в сайта

Информацията, която постъпва при нас чрез формата за контакти в сайта се използва само за осъществяване на отговор на Вашето запитване.

Покупка от Сайта


1. Покупката посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.

2. За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт/Обучение, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; адрес за доставка; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.

3. Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

4. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.

Продажна цена на Продуктите и Обученията. Издаване на фактура

1. Всички Продажни цени на Продуктите са посочени в български лева и са с включен данък добавена стойност (ДДС).

Продажните цени не включват цена за доставка. Цената за доставка се определя и калкулира след избор на куриерска фирма, населено място и други предпочитания на купувача.

2. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за покупката, то тя ще бъде изпратена на посочения от него електронен адрес.

Начин на плащане


1. Директно плащане с банкова карта:
Приемат се плащания с дебитни, кредитни и бизнес карти издадени от Visa, Mastеrcard, от български или чуждестранни банки. Лични данни не се съхраняват, а се въвеждат от клиента (картодържателя) лично в защитената платформа на банка ДСК. Всички данни на карти се въвеждат в платформата или платежната страница на обслужващата ни банка, ДСК. Банка ДСК е част от OTP group. Сигурността на плащанията са защитени от системите MasterCard Identity check и VISA Secure. 

2. Наложен платеж (плащане в брой при доставка)
Потребителят заплаща сумата за направената поръчка на куриера, при получаване на пратката.


Условия, срок и цена на доставката


1. Поръчка, която е направена и платена по електронен път в рамките на официален работен ден до 13.00 часа се обработва от Търговеца в рамките на същия работен ден. Срокът за доставка в този случай е до 4 (четири) работни дни в зависимост от посочения от Потребителя адрес на доставка и график за доставка на избраната куриерска служба.

Поръчка направена в работен ден след 13.00 часa, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

2. „Цена за доставка” съгласно настоящите Общи условия означава цената, която купувача следва да заплати за доставка на стоката с избраните от него параметри.

Цената за доставка се определя и калкулира в стъпките за финализиране на поръчка. Доставката се извършва от куриер Спиди.

3. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

При възникване на проблем с направена поръчка


1. В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната на Продукта. В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него Продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчения от него Продукт с друг, то Търговецът гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.

2. В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, което възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

3. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи, Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.

4. В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

Рекламация и връщане


Право на отказ от платена поръчка и връщане на Продукта


1. Потребителят има право да се откаже от платено обучение, като платената сума за него се възстановява по картата, с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) работни дни.


2. Потребителят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Продукта на Търговеца без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на транспортните, и други разходи свързани с връщането на Продукта в 7-дневен срок считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 7-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера извършил доставката.

3. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

3.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на електронно писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. Стандартният формуляр за отказ или писменото съобщение избрано от Потребителя следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция (info@podoline.bg);

3.2. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

4. При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка Търговецът ще възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена за Продуктите (стоките) по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта.

5. Търговецът има правото да задържи връщането на Продажната цена, докато не получи обратно Продукта.

6. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

7. Потребителят няма право да се откаже от поръчката и не може да иска възстановяване на платената Продажна цена, в случай че Продуктът и опаковката са в нарушен търговски вид, Продуктът е отворен, разпечатан или по друг начин използван по начин, нарушаващ целостта на Продукта или опаковката. В този случай, Търговецът има право да откаже да възстанови получената Продажна цена поради съображения свързани с хигиената и защитата здравето на Потребителите.


8. Възстановянето на платената сума за Продукт/т или Обучение/я се извършва по картата, с която е направено плащането. 


9. Адрес за връщане на поръчания Продукт/и (стока/и):

гр. Варна, офис на куриерска служба Спиди в кв. Трошево, получател ПодоКеър ООД, тел.: +359 876 151 802.

Задължително необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функциониране на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се залагат в отговор на действия, извършени от Вас, които представляват заявка за услуги, като например настройки на предпочитанията Ви за защита на личната Ви информация, вход в сайта или попълване на формуляри.

Можете да настроите своя браузър да блокира или да Ви уведомява за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да работят добре. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да бъде свързана лично с Вас.

Това важи и за бисквитките за идентификация на сесията.
МЕНЮ

Начало
Услуги
Обучения
Проблеми
Блог
Контакти
БЛОГ

Хиперхидроза при деца - какво, защо и как?
Онихолиза – отлепяне на нокътната плочка от нокътното легло
Грижа за краката: 10 Съвета за грижа за красиви крака и нокти
Подологията като специалност и професия
КОНТАКТИ

 +359 876 151 802
 info@podoline.bg
 гр.Варна ул.Драгаш №13


2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Общи условия